Makul Kullanım Politikası

TRW Aftermarket

Bu makul kullanım politikası, sizinle bizim aramızda [www.trwaftermarket.com] web sitemize erişiminizle ilgili şartları belirlemektedir. Bu makul kullanım politikası sitemizin tüm kullanıcıları ve ziyaretçileri için geçerlidir.

Sitemizi kullanmanız, web sitesi kullanım koşullarımızı tamamlayan bu makul kullanım politikasındaki tüm politikaları ve bunlara uymayı kabul ettiğini anlamına gelmektedir.

[www.trwaftermarket.com], ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (“Biz”) tarafından işletilen bir sitedir.  Almanya'da HRB 630206 şirket sicil numarasına sahibiz ve şirket merkezimiz ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Almanya adresinde bulunmaktadır.  Ana ticari faaliyet adresimiz ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Almanya'dır. Vergi numaramız DE 145 374 190'tür.

İZİN VERİLMEYEN KULLANIMLAR

Sitemizi sadece yasal amaçlar için kullanabilirsiniz.  Sitemizi aşağıdaki şekillerde ve amaçlar için kullanamazsınız:

 • Yürürlükteki herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun veya yönetmeliği ihlal eden bir şekilde.
 • Yasa dışı veya dolandırıcılık amaçlı olarak veya yasa dışı ya da dolandırıcılık amacı veya etkisi olan bir şekilde.
 • Herhangi bir şekilde çocuklara zarar vermek veya zarar vermeyi denemek amacıyla.
 • İçerik standartlarımıza uymayan herhangi bir materyali göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için.
 • İstenmeyen veya izin verilmeyen reklam veya tanıtım materyallerinin veya benzer nitelikteki reklamların (istenmeyen posta) göndermek veya gönderilmesini sağlamak için.
 • Virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, tuş vuruşu kaydediciler, casus yazılım, reklam yazılımı veya bilgisayar yazılımı ya da donanımının çalışmasını olumsuz etkileyecek şekilde tasarlanmış diğer zararlı yazılımları bilerek iletmek, göndermek veya yüklemek için.

Ayrıca aşağıdakileri kabul edersiniz:

 • Web sitesi kullanım koşullarımızın aksine sitemizin herhangi bir kısmını çoğaltamaz, kopyalayamaz veya yeniden satamazsınız.
 • Aşağıdakilere izinsiz erişim sağlayamaz, müdahale edemez, hasar veremez veya aksaklık oluşturamazsınız:
 • sitemizin herhangi bir kısmını;
 • sitemizin kayıtlı olduğu herhangi bir ekipman veya ağı;
 • sitemizi sağlamak için kullanılan herhangi bir yazılım; veya
 • üçüncü taraflara ait veya bunların kullandığı herhangi bir ekipman, ağ veya yazılım.

İNTERAKTİF SERVİSLER

Zaman zaman aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere interaktif servisler sağlayabiliriz:

 • Sohbet odaları.
 • Bülten panoları.

Herhangi bir interaktif servis sağladığımızda, sunulan servis türü hakkında size yönetilip yönetilmediği ve ne tür yönetim (insanlar tarafından mı teknik mi) kullanıldığı hakkında açık bilgiler sağlayacağız.

Sitemizde sağlanan herhangi bir interaktif servis kullandıkları zaman kullanıcılar (ve özellikle çocuklar) için üçüncü taraflardan gelebilecek olası riskleri değerlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve her durumda bu risklerin ışında ilgili hizmet için yönetim uygulanıp uygulanmayacağına (ve ne tür yönetim uygulanacağına) karar vereceğiz. Ancak sitemizde sağladığımız herhangi bir interaktif servisi denetleme, izleme veya yönetme gibi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve servis yönetiliyor olsun ya da olmasın, herhangi bir servisin bir kullanıcı tarafından içerik standartlarımızı ihlal eden bir şekilde kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi açıkça belirtiriz.

İnteraktif servislerimizden herhangi birinin çocuklar tarafından kullanılması ebeveyn veya vasinin onayına bağlıdır. Çocuklarının interaktif servisleri kullanmasına izin veren ebeveynlere, yönetimin hatasız olmayacağı için çocuklarına online güvenlik hakkında bilgi vermelerini tavsiye ederiz. Herhangi bir interaktif servisi kullanan çocuklar maruz kalabilecekleri potansiyel riskler hakkında bilgilendirilmelidir.

Bir interaktif servisi yönettiğimiz zaman, normalde bir sorun veya zorluk oluşması durumunda yöneticiyle irtibat kurmak için bir yol sağlarız.

İÇERİK STANDARTLARI

Bu içerik standartları sitemize katkı yaptığınız tüm materyaller (katkılar) ve bunlarla ilişkilendirilen interaktif servisler için geçerlidir. 
Öz ve şekil itibariyle aşağıdaki standartlara uymalısınız. Bu standartlar katkının her bir kısmı ve bütünü için geçerlidir.

Katkılar aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

 • Doğru olmalıdır (olgu belirtiyorsa).
 • Gerçekten sahip olunmalıdır (görüş ifade ediyorsa).
 • İngiltere'de ve yayınlandıkları ülkede ilgili yasalara uygun olmalıdır.

Katkılar aşağıdaki özelliklerde olmamalıdır:

 • Herhangi bir kişiye hakaret içeren bir materyal içermemelidir.
 • Müstehcen, rahatsız edici, nefret uyandırıcı veya tahrik edici materyal içermemelidir.
 • Cinsel açıdan açık materyal içermemelidir.
 • Şiddeti teşvik etmemelidir.
 • Irk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel eğilim veya yaşa dayalı ayrımcılıkta bulunmamalıdır.
 • Herhangi bir kişinin telif hakkı, veritabanı hakkı veya marka hakkını ihlal etmemelidir.
 • Herhangi bir kişiyi aldatmamalıdır.
 • Akdi bir görev veya güvene dayalı bir görevden dolayı üçüncü tarafa karşı yasal yükümlülüğü ihlal etmemelidir.
 • Herhangi bir yasa dışı faaliyeti teşvik etmemelidir.
 • Tehdit edici, başkalarının mahremiyetini suistimal veya ihlal eden, rahatsızlığa, kızgınlığa veya gereksiz endişeye yöneltici olmamalıdır.
 • Başkalarını taciz edici, moral bozucu, küçük düşürücü, paniğe sevk eden veya kızdıran nitelikte olmamalıdır.
 • Herhangi bir kişiyi taklit etmek veya sizin kimliğinizi veya herhangi bir kişiyle bağlantınızı yanlış temsil edici olmamalıdır.
 • Gerçekten böyle bir durum yoksa bizden geliyor imajı vermemelidir.
 • Örneğin telif hakkı ihlali veya bilgisayar suistimali gibi herhangi bir yasa dışı eylemi desteklememeli, yardımcı olmamalı veya teşvik etmemelidir.

ASKIYA ALMA VE FESİH

Takdiri kendimize ait olmak üzere sitemizi kullanımınızın bu makul kullanım politikasını ihlal edip etmediğini belirleyeceğiz.  Bu makul kullanım politikasını ihlal etmeniz halinde, uygun olduğunu düşündüğümüz işlemleri başlatabiliriz. 

Bu makul kullanım politikasına uyulmaması, sitemizi kullanmanıza izin verilen kullanım koşullarının maddi ihlalini oluşturmaktadır ve aşağıdaki eylemlerden herhangi birini veya hepsini uygulamamıza neden olabilir:

 • Sitemizi kullanma hakkınızın derhal, geçici veya daimi olarak geri çekilmesi.
 • Sizin tarafınızdan sitemize yüklenen herhangi bir yayın veya materyalin derhal, geçici veya daimi olarak kaldırılması.
 • Size uyarı yapılması.
 • İhlalden kaynaklanan tüm masrafların tazmini için (makul idari ve yasal masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır) size karşı yasal işlemlerin başlatılması.
 • Size karşı diğer yasal işlemlerde bulunma.
 • Makul olarak gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi.

Bu makul kullanım politikası ihlallerine yanıt olarak uygulanan eylemler için sorumluluk kabul etmiyoruz.  Bu politikada açıklanan müdahaleler bunlarla sınırlı değildir ve makul olarak uygun gördüğümüz başka eylemlerde bulunabiliriz.

MAKUL KULLANIM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Bu makul kullanım politikasını herhangi bir zamanda bu sayfayı yenileyerek gözden geçirebiliriz. Yasal olarak sizi bağlayıcı olduğu için yaptığımız değişiklikleri görmek için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeniz beklenmektedir. Bu makul kullanım politikasındaki hükümlerin bir kısmı sitemizde başka bir yerde yayınlanan hükümler veya duyurularla da değiştirilebilir.

Bu makul kullanım politikası, sizinle bizim aramızda [www.trwaftermarket.com] web sitemize erişiminizle ilgili şartları belirlemektedir. Bu makul kullanım politikası sitemizin tüm kullanıcıları ve ziyaretçileri için geçerlidir.

Sitemizi kullanmanız, web sitesi kullanım koşullarımızı tamamlayan bu makul kullanım politikasındaki tüm politikaları ve bunlara uymayı kabul ettiğini anlamına gelmektedir.

[www.trwaftermarket.com], ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (“Biz”) tarafından işletilen bir sitedir.  Almanya'da HRB 630206 şirket sicil numarasına sahibiz ve şirket merkezimiz ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Almanya adresinde bulunmaktadır.  Ana ticari faaliyet adresimiz ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Almanya'dır. Vergi numaramız DE 145 374 190'tür.

İZİN VERİLMEYEN KULLANIMLAR

Sitemizi sadece yasal amaçlar için kullanabilirsiniz.  Sitemizi aşağıdaki şekillerde ve amaçlar için kullanamazsınız:

 • Yürürlükteki herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun veya yönetmeliği ihlal eden bir şekilde.
 • Yasa dışı veya dolandırıcılık amaçlı olarak veya yasa dışı ya da dolandırıcılık amacı veya etkisi olan bir şekilde.
 • Herhangi bir şekilde çocuklara zarar vermek veya zarar vermeyi denemek amacıyla.
 • İçerik standartlarımıza uymayan herhangi bir materyali göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için.
 • İstenmeyen veya izin verilmeyen reklam veya tanıtım materyallerinin veya benzer nitelikteki reklamların (istenmeyen posta) göndermek veya gönderilmesini sağlamak için.
 • Virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, tuş vuruşu kaydediciler, casus yazılım, reklam yazılımı veya bilgisayar yazılımı ya da donanımının çalışmasını olumsuz etkileyecek şekilde tasarlanmış diğer zararlı yazılımları bilerek iletmek, göndermek veya yüklemek için.

Ayrıca aşağıdakileri kabul edersiniz:

 • Web sitesi kullanım koşullarımızın aksine sitemizin herhangi bir kısmını çoğaltamaz, kopyalayamaz veya yeniden satamazsınız.
 • Aşağıdakilere izinsiz erişim sağlayamaz, müdahale edemez, hasar veremez veya aksaklık oluşturamazsınız:
 • sitemizin herhangi bir kısmını;
 • sitemizin kayıtlı olduğu herhangi bir ekipman veya ağı;
 • sitemizi sağlamak için kullanılan herhangi bir yazılım; veya
 • üçüncü taraflara ait veya bunların kullandığı herhangi bir ekipman, ağ veya yazılım.

İNTERAKTİF SERVİSLER

Zaman zaman aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere interaktif servisler sağlayabiliriz:

 • Sohbet odaları.
 • Bülten panoları.

Herhangi bir interaktif servis sağladığımızda, sunulan servis türü hakkında size yönetilip yönetilmediği ve ne tür yönetim (insanlar tarafından mı teknik mi) kullanıldığı hakkında açık bilgiler sağlayacağız.

Sitemizde sağlanan herhangi bir interaktif servis kullandıkları zaman kullanıcılar (ve özellikle çocuklar) için üçüncü taraflardan gelebilecek olası riskleri değerlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve her durumda bu risklerin ışında ilgili hizmet için yönetim uygulanıp uygulanmayacağına (ve ne tür yönetim uygulanacağına) karar vereceğiz. Ancak sitemizde sağladığımız herhangi bir interaktif servisi denetleme, izleme veya yönetme gibi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve servis yönetiliyor olsun ya da olmasın, herhangi bir servisin bir kullanıcı tarafından içerik standartlarımızı ihlal eden bir şekilde kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmediğimizi açıkça belirtiriz.

İnteraktif servislerimizden herhangi birinin çocuklar tarafından kullanılması ebeveyn veya vasinin onayına bağlıdır. Çocuklarının interaktif servisleri kullanmasına izin veren ebeveynlere, yönetimin hatasız olmayacağı için çocuklarına online güvenlik hakkında bilgi vermelerini tavsiye ederiz. Herhangi bir interaktif servisi kullanan çocuklar maruz kalabilecekleri potansiyel riskler hakkında bilgilendirilmelidir.

Bir interaktif servisi yönettiğimiz zaman, normalde bir sorun veya zorluk oluşması durumunda yöneticiyle irtibat kurmak için bir yol sağlarız.

İÇERİK STANDARTLARI

Bu içerik standartları sitemize katkı yaptığınız tüm materyaller (katkılar) ve bunlarla ilişkilendirilen interaktif servisler için geçerlidir. 
Öz ve şekil itibariyle aşağıdaki standartlara uymalısınız. Bu standartlar katkının her bir kısmı ve bütünü için geçerlidir.

Katkılar aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

 • Doğru olmalıdır (olgu belirtiyorsa).
 • Gerçekten sahip olunmalıdır (görüş ifade ediyorsa).
 • İngiltere'de ve yayınlandıkları ülkede ilgili yasalara uygun olmalıdır.

Katkılar aşağıdaki özelliklerde olmamalıdır:

 • Herhangi bir kişiye hakaret içeren bir materyal içermemelidir.
 • Müstehcen, rahatsız edici, nefret uyandırıcı veya tahrik edici materyal içermemelidir.
 • Cinsel açıdan açık materyal içermemelidir.
 • Şiddeti teşvik etmemelidir.
 • Irk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel eğilim veya yaşa dayalı ayrımcılıkta bulunmamalıdır.
 • Herhangi bir kişinin telif hakkı, veritabanı hakkı veya marka hakkını ihlal etmemelidir.
 • Herhangi bir kişiyi aldatmamalıdır.
 • Akdi bir görev veya güvene dayalı bir görevden dolayı üçüncü tarafa karşı yasal yükümlülüğü ihlal etmemelidir.
 • Herhangi bir yasa dışı faaliyeti teşvik etmemelidir.
 • Tehdit edici, başkalarının mahremiyetini suistimal veya ihlal eden, rahatsızlığa, kızgınlığa veya gereksiz endişeye yöneltici olmamalıdır.
 • Başkalarını taciz edici, moral bozucu, küçük düşürücü, paniğe sevk eden veya kızdıran nitelikte olmamalıdır.
 • Herhangi bir kişiyi taklit etmek veya sizin kimliğinizi veya herhangi bir kişiyle bağlantınızı yanlış temsil edici olmamalıdır.
 • Gerçekten böyle bir durum yoksa bizden geliyor imajı vermemelidir.
 • Örneğin telif hakkı ihlali veya bilgisayar suistimali gibi herhangi bir yasa dışı eylemi desteklememeli, yardımcı olmamalı veya teşvik etmemelidir.

ASKIYA ALMA VE FESİH

Takdiri kendimize ait olmak üzere sitemizi kullanımınızın bu makul kullanım politikasını ihlal edip etmediğini belirleyeceğiz.  Bu makul kullanım politikasını ihlal etmeniz halinde, uygun olduğunu düşündüğümüz işlemleri başlatabiliriz. 

Bu makul kullanım politikasına uyulmaması, sitemizi kullanmanıza izin verilen kullanım koşullarının maddi ihlalini oluşturmaktadır ve aşağıdaki eylemlerden herhangi birini veya hepsini uygulamamıza neden olabilir:

 • Sitemizi kullanma hakkınızın derhal, geçici veya daimi olarak geri çekilmesi.
 • Sizin tarafınızdan sitemize yüklenen herhangi bir yayın veya materyalin derhal, geçici veya daimi olarak kaldırılması.
 • Size uyarı yapılması.
 • İhlalden kaynaklanan tüm masrafların tazmini için (makul idari ve yasal masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır) size karşı yasal işlemlerin başlatılması.
 • Size karşı diğer yasal işlemlerde bulunma.
 • Makul olarak gerekli olduğunu düşündüğümüz bilgilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi.

Bu makul kullanım politikası ihlallerine yanıt olarak uygulanan eylemler için sorumluluk kabul etmiyoruz.  Bu politikada açıklanan müdahaleler bunlarla sınırlı değildir ve makul olarak uygun gördüğümüz başka eylemlerde bulunabiliriz.

MAKUL KULLANIM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Bu makul kullanım politikasını herhangi bir zamanda bu sayfayı yenileyerek gözden geçirebiliriz. Yasal olarak sizi bağlayıcı olduğu için yaptığımız değişiklikleri görmek için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeniz beklenmektedir. Bu makul kullanım politikasındaki hükümlerin bir kısmı sitemizde başka bir yerde yayınlanan hükümler veya duyurularla da değiştirilebilir.