การประมวลผลข้อมูลสำหรับเว็บไซต์

TRW Aftermarket

ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (ZF,เราหรือ เรา) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.trwaftermarket.com (เว็บไซต์) และในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ZF ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างสูงสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุหลักการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมหรือได้รับจากท่าน กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจมุมมองของเราและการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เราอาจรวบรวมและประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้เราโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใน Tech Corner การอัปเดตรายละเอียดผู้ใช้งาน Tech Corner  หรือการอัปเดตรายละเอียดผู้ใช้งาน EOS ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้เราในขณะลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา สมัครใช้บริการ การโพสต์และการร้องขอบริการอื่น ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หรือ ภาษาที่ใช้งาน นอกจากนี้เราอาจขอข้อมูลเมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชันที่เราเป็นสปอนเซอร์ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด หรือลงชื่อเพื่อรับจดหมายข่าว และเมื่อท่านรายงานปัญหากับเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อท่านติดต่อเรา (เช่น เพื่อร้องขอข้อมูลหรือวัสดุ ส่งคำถามหรือคอมเม้นต์มายังเรา) เราอาจเก็บบันทึกการโต้ตอบสื่อสารนั้นไว้
 • เราอาจขอให้ท่านทำแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ตอบรับในส่วนนี้ก็ตาม
 • รายละเอียดการสั่งซื้อ และการทำธุรกรรมของท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา
 • รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจราจรข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลตำแหน่ง เว็บล็อค และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์การเรียกเก็บเงินจากเรา หรือแหล่งอื่น ๆ ที่ท่านเข้าใช้
 • รายละเอียดที่ท่านให้ไว้กรณีมีส่วนร่วมในโปรโมชัน การประกวด หรือการแจกของรางวัล

เราอาจบันทึกที่อยู่ไอพีที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ไอพีเป็นรหัสเฉพาะที่อุปกรณ์เครือข่ายใช้ระบุและสื่อสารกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

2. เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากท่านอย่างไร

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรามีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อจัดหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการให้แก่ท่านตามที่ท่านได้ร้องขอจากเรา หรือที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านสนใจ ซึ่ง (หากบังคับตามกฎหมาย) ท่านได้ให้ความยินยอมต่อการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันมีขึ้นจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา
 • เพื่ออนุญาตให้ท่านมีส่วนร่วมในฟีเจอร์แบบโต้ตอบในบริการของเรา หากท่านเลือกจะทำเช่นนั้น
 • เพื่อแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา
 • เพื่อป้องกัน ระบุ และกันการทุจริตและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ การอ้างสิทธิ์ และความรับผิดชอบใด ๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน ดังเช่น ที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ และประเภทของเบราว์เซอร์ ทั้งนี้เพื่อการบริหารระบบ และการใช้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ดูข้อ 4 ด้านล่าง) และนโยบายคุกกี้ของเรา

เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน ตามความยินยอมของท่าน (กรณีต้องให้ความยินยอม) หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับเลือก ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ท่านอาจจะสนใจ เราและบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะติดต่อท่านทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการดังกล่าว

หากท่านเป็นลูกค้าเดิม เราจะติดต่อท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น(อีเมล หรือ SMS)เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่คล้ายคลึงกันกับที่ท่านเคยอุดหนุนก่อนหน้านี้(ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ)

หากท่านเป็นลูกค้าใหม่และเราได้อนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับเลือกจากเราใช้ข้อมูลของท่าน เรา(หรือบุคคลที่สาม)จะติดต่อท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมเท่านั้น

หากท่านไม่ประสงค์จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านในแบบดังกล่าว หรือส่งรายละเอียดของท่านไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องบนแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

3. การให้ความยินยอม

ในกรณีของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบแยกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อขอความยินยอมแยกต่างหากจากท่าน

4. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

4.1 การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของท่าน คุกกี้เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กของข้อมูล ที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถระบุเบราว์เซอร์ของหน้าเว็บแต่ละหน้าได้ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงตามความสนใจของท่านได้

คุกกี้ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และให้บริการที่เหมาะสมกับตัวบุคคลได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้:

 • ประมาณจำนวนผู้เข้าใช้และรูปแบบการใช้งานได้
 • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน และปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่าน
 • ท่านทำการค้นหาได้เร็วขึ้น
 • จดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมาใช้เว็บไซต์อีก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายคุกกี้ได้ที่ [https://www.trwaftermarket.com/th/legal/cookie-policy/]

เว็บเบราว์เซอร์รุ่นปัจจุบันเสนอการควบคุมการจัดวางและระยะเวลาการใช้งานของคุกกี้ของทั้งบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามให้กับผู้ใช้งานระดับสูง (enhanced user) ค้นหาคำว่า “คุกกี้/cookies” ภายใต้ “เมนูความช่วยเหลือ/Help menu” ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ ท่านสามารถเลือกใช้งานหรือปิดการใช้งานคุกกี้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้ ท่านหาดูวิธีการและข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org หากท่านเลือกปิดการใช้งานของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจจะไม่สามารถดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หรือเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจรวมทั้งการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ กรุณาไปที่ http://youronlinechoices.eu/ 

4.2 การใช้เว็บบีคอน (Web beacons)

หน้าเว็บบางหน้าของเราอาจมีรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกกันว่าเว็บบีคอน (หรือบางครั้งรู้จักกันในนาม clear gifs) ที่ช่วยให้เรานับจำนวนผู้ใช้งานที่ได้เข้าชมหน้าเว็บนั้น ๆ หรือดูจดหมายข่าวของเรา เว็บบีคอนรวบรวมข้อมูลแบบจำกัดเท่านั้น ซึ่งรวมถึง หมายเลขคุกกี้ เวลาและวันที่ดูหน้าเว็บ และรายละเอียดหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนอยู่ บีคอนเหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของเคมเปญทางการตลาดบางอย่างเท่านั้น

4.3 กูเกิล แอนาลิติกส์ Google Analytics)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Google Analytics ของเราโปรดไปที่หน้า นโยบายคุกกี้ ของเรา

4.4 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ / การวิเคราะห์เพิ่มเติม

ในฐานะส่วนหนึ่งของ ZF Aftermarket เราใช้เทคโนโลยี Piwik PRO GmbH (https://piwik.pro/privacy/) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ TRW Aftermarket ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพบริการและการตลาดของเว็บไซต์หลังการขายของ ZF ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://aftermarket.zf.com/go/th/aftermarket-portal/legal-information/cookies/.

5. เราจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ไหนและจะเปิดเผยข้อมูลกับใครบ้าง

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับสมาชิกในกลุ่มของเราหากจำเป็น เช่น เพื่อการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ เรายังใช้บริษัททางการตลาดภายนอกในสหราชอาณาจักรเป็นตัวแทนประมวลผลข้อมูลและดำเนินการตามคำสั่งของเรา และบริษัทนี้จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อป้องกัน หรือบังคับใช้สิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket  ของลูกค้า หรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

6. การถ่ายโอนข้อมูลของท่านนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราเป็นบริษัทนานาชาติ ดังนั้นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บในสถานที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) และอาจถูกระมวลผลโดยทีมงานที่อยู่นอก EEA  ทีมงานเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ประมวลรายละเอียดการชำระเงิน และให้บริการช่วยเหลือ (ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ท่านสั่งซื้อสินค้า) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว เราให้ความเชื่อมั่นกับท่านได้ว่า การดำเนินงานจะเกิดขึ้นภายใต้นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมในประเทศที่สามเหล่านั้น

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้

7. การติดต่อสื่อสารทางการตลาดกับท่าน

สอดคล้องกับกฎหมายบังคับใช้และในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การรับจดหมายข่าว หรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ)

ท่านสามารถใช้สิทธิป้องกันการดำเนินงานดังกล่าวได้โดยทำเครื่องหมายลงในกล่องบนแบบฟอร์มที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ [cst.uk@trw.com]

8. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอดูข้อมูลของท่านได้ หากประสงค์เช่นนั้น กรุณาติดต่อเราที่ [cst.uk@trw.com] เราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านโดยการส่งสำเนาข้อมูลให้แก่เรา ซึ่งเราจะพยายามตอบกลับภายในระยะเวลาอันเหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ เราอาจระงับการเข้าถึงข้อมูลของท่านตามสิทธิที่เราพึงทำได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลได้

9. การอัปเดตข้อมูล

หากท่านเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ผ่านทางบัญชีสมาชิกของท่านได้ ทั้งเพื่อการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือลบทิ้งข้อมูลที่ผิดพลาดได้เสมอ ท่านมีหน้าที่กรอกใส่ข้อมูลจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านสามารถแก้ไขปรับปรุงหรือลบข้อมูลส่วนตัวได้โดยติดต่อเรา ใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อมูลที่จัดไว้ให้ด้านล่าง (ดูข้อ 14)

หากท่านเลือกรับจดหมายข่าว อีเมลทางการค้า หรือการสื่อสารอื่น ๆ จากเราหรือจากบุคคลที่สามขณะลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้ และท่านประสงค์จะยกเลิกการรับบริการดังกล่าว ท่านทำการยกเลิกได้ตามวิธีการดังอธิบายไว้ในการสื่อสารเหล่านั้น

10. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และปลั๊กอินโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

ในบางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังและจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตรผู้โฆษณาและบริษัทในเครือของเรา หากคุณติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

สำหรับ Facebook Like Button โปรดทราบว่าปลั๊กอินนี้อาจใช้คุกกี้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันสิ่งที่คุณทำบนเว็บไซต์บน Facebook ได้ คุกกี้เหล่านี้ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง [https://www.facebook.com/help/206635839404055?helpref=search&sr=5&query=Like%20] สำหรับวิธีการทำงานของคุกกี้

11. ข้อมูลของคุณปลอดภัยแค่ไหน?

TRW ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรทั้งหมดที่กฎหมายกำหนดเพื่อการปกป้องข้อมูลของคุณให้ทันตามเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย การปลอมแปลง หรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

แต่อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเราได้ การส่งข้อมูลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้วเราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ๆ เราจะลงเวอร์ชันที่อัปเดตไว้ในหน้านี้ การตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณรับทราบอยู่เสมอว่าเรารวบรวมข้อมูลอะไรใช้อย่างไรและภายใต้สถานการณ์ใดที่เราจะแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น ๆ

13. จะติดต่อเราและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้อย่างไร?

หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการติดต่อเราเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเราทางอีเมลไปที่ dataprotection@zf.com

ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (ZF,เราหรือ เรา) เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.trwaftermarket.com (เว็บไซต์) และในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ZF ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างสูงสุด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุหลักการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมหรือได้รับจากท่าน กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจมุมมองของเราและการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

เราอาจรวบรวมและประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ข้อมูลที่ท่านให้เราโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใน Tech Corner การอัปเดตรายละเอียดผู้ใช้งาน Tech Corner  หรือการอัปเดตรายละเอียดผู้ใช้งาน EOS ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้เราในขณะลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา สมัครใช้บริการ การโพสต์และการร้องขอบริการอื่น ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงาน รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หรือ ภาษาที่ใช้งาน นอกจากนี้เราอาจขอข้อมูลเมื่อท่านเข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชันที่เราเป็นสปอนเซอร์ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด หรือลงชื่อเพื่อรับจดหมายข่าว และเมื่อท่านรายงานปัญหากับเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อท่านติดต่อเรา (เช่น เพื่อร้องขอข้อมูลหรือวัสดุ ส่งคำถามหรือคอมเม้นต์มายังเรา) เราอาจเก็บบันทึกการโต้ตอบสื่อสารนั้นไว้
 • เราอาจขอให้ท่านทำแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ตอบรับในส่วนนี้ก็ตาม
 • รายละเอียดการสั่งซื้อ และการทำธุรกรรมของท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา
 • รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจราจรข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลตำแหน่ง เว็บล็อค และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์การเรียกเก็บเงินจากเรา หรือแหล่งอื่น ๆ ที่ท่านเข้าใช้
 • รายละเอียดที่ท่านให้ไว้กรณีมีส่วนร่วมในโปรโมชัน การประกวด หรือการแจกของรางวัล

เราอาจบันทึกที่อยู่ไอพีที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ไอพีเป็นรหัสเฉพาะที่อุปกรณ์เครือข่ายใช้ระบุและสื่อสารกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

2. เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากท่านอย่างไร

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรามีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพทั้งต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อจัดหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการให้แก่ท่านตามที่ท่านได้ร้องขอจากเรา หรือที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านสนใจ ซึ่ง (หากบังคับตามกฎหมาย) ท่านได้ให้ความยินยอมต่อการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันมีขึ้นจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา
 • เพื่ออนุญาตให้ท่านมีส่วนร่วมในฟีเจอร์แบบโต้ตอบในบริการของเรา หากท่านเลือกจะทำเช่นนั้น
 • เพื่อแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา
 • เพื่อป้องกัน ระบุ และกันการทุจริตและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ การอ้างสิทธิ์ และความรับผิดชอบใด ๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน ดังเช่น ที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ และประเภทของเบราว์เซอร์ ทั้งนี้เพื่อการบริหารระบบ และการใช้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ดูข้อ 4 ด้านล่าง) และนโยบายคุกกี้ของเรา

เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน ตามความยินยอมของท่าน (กรณีต้องให้ความยินยอม) หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับเลือก ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ท่านอาจจะสนใจ เราและบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะติดต่อท่านทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการดังกล่าว

หากท่านเป็นลูกค้าเดิม เราจะติดต่อท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น(อีเมล หรือ SMS)เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่คล้ายคลึงกันกับที่ท่านเคยอุดหนุนก่อนหน้านี้(ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ)

หากท่านเป็นลูกค้าใหม่และเราได้อนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับเลือกจากเราใช้ข้อมูลของท่าน เรา(หรือบุคคลที่สาม)จะติดต่อท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมเท่านั้น

หากท่านไม่ประสงค์จะให้เราใช้ข้อมูลของท่านในแบบดังกล่าว หรือส่งรายละเอียดของท่านไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องบนแบบฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

3. การให้ความยินยอม

ในกรณีของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบแยกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อขอความยินยอมแยกต่างหากจากท่าน

4. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

4.1 การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์ของท่าน คุกกี้เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กของข้อมูล ที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถระบุเบราว์เซอร์ของหน้าเว็บแต่ละหน้าได้ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงตามความสนใจของท่านได้

คุกกี้ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และให้บริการที่เหมาะสมกับตัวบุคคลได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้:

 • ประมาณจำนวนผู้เข้าใช้และรูปแบบการใช้งานได้
 • จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน และปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่าน
 • ท่านทำการค้นหาได้เร็วขึ้น
 • จดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมาใช้เว็บไซต์อีก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านนโยบายคุกกี้ได้ที่ [https://www.trwaftermarket.com/th/legal/cookie-policy/]

เว็บเบราว์เซอร์รุ่นปัจจุบันเสนอการควบคุมการจัดวางและระยะเวลาการใช้งานของคุกกี้ของทั้งบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามให้กับผู้ใช้งานระดับสูง (enhanced user) ค้นหาคำว่า “คุกกี้/cookies” ภายใต้ “เมนูความช่วยเหลือ/Help menu” ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ ท่านสามารถเลือกใช้งานหรือปิดการใช้งานคุกกี้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้ ท่านหาดูวิธีการและข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org หากท่านเลือกปิดการใช้งานของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจจะไม่สามารถดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หรือเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจรวมทั้งการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ กรุณาไปที่ http://youronlinechoices.eu/ 

4.2 การใช้เว็บบีคอน (Web beacons)

หน้าเว็บบางหน้าของเราอาจมีรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกกันว่าเว็บบีคอน (หรือบางครั้งรู้จักกันในนาม clear gifs) ที่ช่วยให้เรานับจำนวนผู้ใช้งานที่ได้เข้าชมหน้าเว็บนั้น ๆ หรือดูจดหมายข่าวของเรา เว็บบีคอนรวบรวมข้อมูลแบบจำกัดเท่านั้น ซึ่งรวมถึง หมายเลขคุกกี้ เวลาและวันที่ดูหน้าเว็บ และรายละเอียดหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนอยู่ บีคอนเหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่จะเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของเคมเปญทางการตลาดบางอย่างเท่านั้น

4.3 กูเกิล แอนาลิติกส์ Google Analytics)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Google Analytics ของเราโปรดไปที่หน้า นโยบายคุกกี้ ของเรา

4.4 เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ / การวิเคราะห์เพิ่มเติม

ในฐานะส่วนหนึ่งของ ZF Aftermarket เราใช้เทคโนโลยี Piwik PRO GmbH (https://piwik.pro/privacy/) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ TRW Aftermarket ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพบริการและการตลาดของเว็บไซต์หลังการขายของ ZF ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://aftermarket.zf.com/go/th/aftermarket-portal/legal-information/cookies/.

5. เราจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ไหนและจะเปิดเผยข้อมูลกับใครบ้าง

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศเยอรมนีและสหราชอาณาจักร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับสมาชิกในกลุ่มของเราหากจำเป็น เช่น เพื่อการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ เรายังใช้บริษัททางการตลาดภายนอกในสหราชอาณาจักรเป็นตัวแทนประมวลผลข้อมูลและดำเนินการตามคำสั่งของเรา และบริษัทนี้จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อป้องกัน หรือบังคับใช้สิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket  ของลูกค้า หรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

6. การถ่ายโอนข้อมูลของท่านนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราเป็นบริษัทนานาชาติ ดังนั้นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกถ่ายโอนและจัดเก็บในสถานที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) และอาจถูกระมวลผลโดยทีมงานที่อยู่นอก EEA  ทีมงานเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน ประมวลรายละเอียดการชำระเงิน และให้บริการช่วยเหลือ (ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ท่านสั่งซื้อสินค้า) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปอาจให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว เราให้ความเชื่อมั่นกับท่านได้ว่า การดำเนินงานจะเกิดขึ้นภายใต้นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมในประเทศที่สามเหล่านั้น

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้

7. การติดต่อสื่อสารทางการตลาดกับท่าน

สอดคล้องกับกฎหมายบังคับใช้และในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น การรับจดหมายข่าว หรือการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ)

ท่านสามารถใช้สิทธิป้องกันการดำเนินงานดังกล่าวได้โดยทำเครื่องหมายลงในกล่องบนแบบฟอร์มที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ [cst.uk@trw.com]

8. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอดูข้อมูลของท่านได้ หากประสงค์เช่นนั้น กรุณาติดต่อเราที่ [cst.uk@trw.com] เราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านโดยการส่งสำเนาข้อมูลให้แก่เรา ซึ่งเราจะพยายามตอบกลับภายในระยะเวลาอันเหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ เราอาจระงับการเข้าถึงข้อมูลของท่านตามสิทธิที่เราพึงทำได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลได้

9. การอัปเดตข้อมูล

หากท่านเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนกับเราแล้ว ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ผ่านทางบัญชีสมาชิกของท่านได้ ทั้งเพื่อการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือลบทิ้งข้อมูลที่ผิดพลาดได้เสมอ ท่านมีหน้าที่กรอกใส่ข้อมูลจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านสามารถแก้ไขปรับปรุงหรือลบข้อมูลส่วนตัวได้โดยติดต่อเรา ใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อมูลที่จัดไว้ให้ด้านล่าง (ดูข้อ 14)

หากท่านเลือกรับจดหมายข่าว อีเมลทางการค้า หรือการสื่อสารอื่น ๆ จากเราหรือจากบุคคลที่สามขณะลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้ และท่านประสงค์จะยกเลิกการรับบริการดังกล่าว ท่านทำการยกเลิกได้ตามวิธีการดังอธิบายไว้ในการสื่อสารเหล่านั้น

10. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และปลั๊กอินโซเชียลมีเดียอื่น ๆ

ในบางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังและจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตรผู้โฆษณาและบริษัทในเครือของเรา หากคุณติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

สำหรับ Facebook Like Button โปรดทราบว่าปลั๊กอินนี้อาจใช้คุกกี้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันสิ่งที่คุณทำบนเว็บไซต์บน Facebook ได้ คุกกี้เหล่านี้ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง [https://www.facebook.com/help/206635839404055?helpref=search&sr=5&query=Like%20] สำหรับวิธีการทำงานของคุกกี้

11. ข้อมูลของคุณปลอดภัยแค่ไหน?

TRW ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรทั้งหมดที่กฎหมายกำหนดเพื่อการปกป้องข้อมูลของคุณให้ทันตามเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปกป้องข้อมูลจากการสูญหาย การปลอมแปลง หรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

แต่อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเราได้ การส่งข้อมูลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้วเราจะใช้ขั้นตอนและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ๆ เราจะลงเวอร์ชันที่อัปเดตไว้ในหน้านี้ การตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณรับทราบอยู่เสมอว่าเรารวบรวมข้อมูลอะไรใช้อย่างไรและภายใต้สถานการณ์ใดที่เราจะแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น ๆ

13. จะติดต่อเราและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้อย่างไร?

หากเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการติดต่อเราเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเราทางอีเมลไปที่ dataprotection@zf.com