แคตตาล็อกชิ้นส่วนอะไหล่ ที อาร์ ดับบลิว

 

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์

TRW Aftermarket

ผู้ให้บริการ

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket

Rudolf-Diesel-Strasse 7
56566 Neuwied, Germany

โทรศัพท์: (+49)-2631-912-0


คณะกรรมการบริหาร
Wolf-Henning Scheider (CEO),
ดร. Konstantin Sauer, ดร Martin Fischer, Sabine Jaskula, ดร Holger Klein, Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann


ทะเบียนพาณิชย์ Ulm, HRB 630206
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: DE 145 374 190

ผู้ให้บริการ

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket

Rudolf-Diesel-Strasse 7
56566 Neuwied, Germany

โทรศัพท์: (+49)-2631-912-0


คณะกรรมการบริหาร
Wolf-Henning Scheider (CEO),
ดร. Konstantin Sauer, ดร Martin Fischer, Sabine Jaskula, ดร Holger Klein, Wilhelm Rehm, Stephan von Schuckmann


ทะเบียนพาณิชย์ Ulm, HRB 630206
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: DE 145 374 190