นโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้

TRW Aftermarket

นโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้กำหนดเงื่อนไขระหว่างคุณและเราในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา [www.trwaftermarket.com] นโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้มีผลกับผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมด

การที่คุณใช้ไซต์ของเราหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ซึ่งเป็นส่วนเสริมเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ [www.trwaftermarket.com] ให้บริการโดย ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (“เรา")  เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเยอรมนีโดยมีเลขทะเบียนบริษัทคือ HRB 630206 เรามีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Germany  ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจหลักของเรา คือ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuweid, Germany เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเรา คือ DE 145 374 190

การใช้งานที่ไม่สามารถทำได้

คุณจะต้องใช้งานเว็บไซต์ของเราตามกรอบของกฎหมายเท่านั้น  ห้ามใช้งานไซต์ของเรา:

 • ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
 • ในลักษณะใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการฉ้อฉล หรือเพื่อเป้าหมายหรือเล็งเห็นผลในลักษณะดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการล่วงละเมิดหรือพยายามล่วงละเมิดผู้เยาว์ในลักษณะใด ๆ
 • เพื่อส่ง หรือจงใจรับ อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือใช้สื่อข้อมูลใด ๆ ต่อเนื่องซึ่งขัดต่อมาตรฐานข้อมูลของเรา
 • เพื่อส่งต่อหรือจัดให้มีการส่งต่อข้อมูลโฆษณาที่ไม่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ หรือข้อมูลชักจูงใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน (ข้อมูลขยะ)
 • เพื่อส่งผ่านข้อมูล หรือส่งหรืออัพโหลดสื่อข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา ตัวบันทึกแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า:

 • ไม่ทำซ้ำ จำลอง คัดลอก หรือจำหน่ายต่อ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • ไม่ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการรบกวน ทำให้เกิดความเสียหายหรือหยุดชะงักของ:
 • ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา
 • อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราไว้
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ภายใต้กรอบการให้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือ
 • อุปกรณ์ เครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ที่ครอบครองหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอกใด ๆ

บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟ

เราอาจจัดหาบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟบนเว็บไซต์ของเราในบางโอกาส เช่น ในส่วนของ:

 • ห้องสนทนา
 • กระดานข่าว

ในกรณีที่มีการจัดหาบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟ เราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่นำเสนอให้คุณทราบโดยละเอียด หากมีการปรับเปลี่ยนหรือควบคุมการใช้งานในลักษณะใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยบุคคลหรือผ่านระบบก็ตาม)

เราจะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก) จากบุคคลภายนอกอย่างเต็มที่ หากมีการใช้บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟบนเว็บไซต์ของเรา และจะพิจารณาเป็นกรณีไปว่าการใช้งานของส่วนบริการเชื่อมโยงดังกล่าว (และรูปแบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง) เหมาะสมหรือไม่เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มี ทั้งนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามหรือควบคุมบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟใด ๆ ที่เราจัดหาให้บนเว็บไซต์ของเรา และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยผู้ใช้ซึ่งขัดต่อมาตรฐานข้อมูลของเรา ไม่ว่าบริการดังกล่าวจะผ่านการควบคุมจัดการอีกต่อหนึ่งหรือไม่ก็ตาม

การใช้บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟของเราโดยผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ขอแนะนำให้ผู้ปกครองที่อนุญาตให้บุตรหลานในการใช้บริการอินเตอร์แอคทีฟพูดคุยกับบุตรหลานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบควบคุมเนื้อหาอาจไม่เพียงพอ ผู้เยาว์ที่ใช้บริการอินเตอร์แอคทีฟควรรับทราบปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง

ในกรณีที่เรามีระบบควบคุมเนื้อหาในบริการอินเตอร์แอคทีฟ เราจะแจ้งให้คุณติดต่อกับผู้ควบคุมเนื้อหาหากพบว่ามีข้อกังวลหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น

มาตรฐานข้อมูล

มาตรฐานข้อมูลเหล่านี้มีผลกับสื่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเรา (แจ้งผ่าน) รวมทั้งบริการอินเตอร์แอคทีฟที่เกี่ยวข้อง 
คุณจะต้องปฏิบัติตามเจตนาของมาตรฐานต่อไปนี้ รวมทั้งตามเงื่อนไขที่ระบุเป็นลายลักษณํอักษร มาตรฐานนี้มีผลกับข้อมูลที่ส่งผ่านไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

ข้อมูลที่ส่งผ่านจะต้อง:

 • ถูกต้อง (เป็นข้อเท็จจริง)
 • บ่งชี้ผู้เกี่ยวข้อง (หากเป็นความเห็น)
 • เป็นไปตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร และประเทศต่างๆ ที่ซึ่งพวกเขาทำการโพสต์

ข้อมูลที่ส่งผ่านจะต้องไม่:

 • มีเนื้อหาที่ทำให้บุคคลใดเกิดความเสื่อมเสีย
 • มีข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลลามกอนาจาร ก้าวร้าว ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือเสื่อมเสีย
 • นำเสนอข้อมูลที่สื่อในทางเพศ
 • ส่งเสริมความรุนแรง
 • ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ ความโน้มเอียงทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลใด
 • เป็นการหลอกลวงบุคคล
 • เป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาข้อตกลงหรือหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • เป็นการข่มข่ม คุกคาม หรือล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวน ทำให้ไม่สะดวก หรือเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจโดยไม่จำเป็น
 • เป็นการล่วงละเมิด รุกล้ำ ทำให้อับอาย ทำให้เกิดความกลัวหรือรบกวนบุคลใด
 • ใช้เพื่อแอบอ้างบุคคล หรือแสดงตัวตนอันเป็นเท็จหรือแสดงการเชื่อมโยงกับบุคคลใดอันเป็นเท็จ
 • ทำให้เข้าใจว่าเป็นข้อมูลจากเรา ทั้งที่ไม่เป็นความจริง
 • ชี้แนะ ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำอันขัดต่อกฎหมายใด ๆ เช่น (ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสม

การระงับและยกเลิกบริการ

เราอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัยกรณีละเมิดนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา  ในกรณีที่เกิดการละเมิดนโยบายนี้ขึ้น เราอาจต้องดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

หากไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเราจะถือว่าบุคลดังกล่าวละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ ซึ่งอาจทำให้เราต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เพิกถอนสิทธิ์การใช้งานของคุณโดยทันที ชั่วคราวหรือเป็นการถาวร
 • ลบข้อมูลโพสต์หรือสื่อข้อมูลที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราทันที ชั่วคราวหรือเป็นการถาวร
 • ส่งคำเตือนให้คุณทราบ
 • ดำเนินคดีกับคุณเพื่อขอการชดเชยค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น (เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือดำเนินคดี) ซึ่งเป็นผลมาจากการล่วงละเมิดดังกล่าว
 • ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับคุณ
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางกฎหมายตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการดำเนินการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้  มาตรการที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น เราอาจดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้

เราอาจปรับแก้เนื้อหาในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้ได้ทุกเมื่อจากหน้าเอกสารนี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในหน้าเอกสารนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีผลผูกพันทางกฎหมายกับคุณ เงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้อาจถูกบอกล้างโดยเงื่อนไขหรือประกาศอื่น ๆ ที่มีเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา

นโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้กำหนดเงื่อนไขระหว่างคุณและเราในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา [www.trwaftermarket.com] นโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้มีผลกับผู้ใช้และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมด

การที่คุณใช้ไซต์ของเราหมายความว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ซึ่งเป็นส่วนเสริมเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ [www.trwaftermarket.com] ให้บริการโดย ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket (“เรา")  เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเยอรมนีโดยมีเลขทะเบียนบริษัทคือ HRB 630206 เรามีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Germany  ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจหลักของเรา คือ ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuweid, Germany เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเรา คือ DE 145 374 190

การใช้งานที่ไม่สามารถทำได้

คุณจะต้องใช้งานเว็บไซต์ของเราตามกรอบของกฎหมายเท่านั้น  ห้ามใช้งานไซต์ของเรา:

 • ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
 • ในลักษณะใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการฉ้อฉล หรือเพื่อเป้าหมายหรือเล็งเห็นผลในลักษณะดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการล่วงละเมิดหรือพยายามล่วงละเมิดผู้เยาว์ในลักษณะใด ๆ
 • เพื่อส่ง หรือจงใจรับ อัพโหลด ดาวน์โหลด หรือใช้สื่อข้อมูลใด ๆ ต่อเนื่องซึ่งขัดต่อมาตรฐานข้อมูลของเรา
 • เพื่อส่งต่อหรือจัดให้มีการส่งต่อข้อมูลโฆษณาที่ไม่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ หรือข้อมูลชักจูงใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน (ข้อมูลขยะ)
 • เพื่อส่งผ่านข้อมูล หรือส่งหรืออัพโหลดสื่อข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา ตัวบันทึกแป้นพิมพ์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า:

 • ไม่ทำซ้ำ จำลอง คัดลอก หรือจำหน่ายต่อ เนื้อหาส่วนใดของเว็บไซต์ของเราซึ่งเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • ไม่ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นการรบกวน ทำให้เกิดความเสียหายหรือหยุดชะงักของ:
 • ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา
 • อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราไว้
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ภายใต้กรอบการให้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือ
 • อุปกรณ์ เครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ที่ครอบครองหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอกใด ๆ

บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟ

เราอาจจัดหาบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟบนเว็บไซต์ของเราในบางโอกาส เช่น ในส่วนของ:

 • ห้องสนทนา
 • กระดานข่าว

ในกรณีที่มีการจัดหาบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟ เราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่นำเสนอให้คุณทราบโดยละเอียด หากมีการปรับเปลี่ยนหรือควบคุมการใช้งานในลักษณะใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยบุคคลหรือผ่านระบบก็ตาม)

เราจะประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก) จากบุคคลภายนอกอย่างเต็มที่ หากมีการใช้บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟบนเว็บไซต์ของเรา และจะพิจารณาเป็นกรณีไปว่าการใช้งานของส่วนบริการเชื่อมโยงดังกล่าว (และรูปแบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง) เหมาะสมหรือไม่เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มี ทั้งนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามหรือควบคุมบริการแบบอินเตอร์แอคทีฟใด ๆ ที่เราจัดหาให้บนเว็บไซต์ของเรา และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยผู้ใช้ซึ่งขัดต่อมาตรฐานข้อมูลของเรา ไม่ว่าบริการดังกล่าวจะผ่านการควบคุมจัดการอีกต่อหนึ่งหรือไม่ก็ตาม

การใช้บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟของเราโดยผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ขอแนะนำให้ผู้ปกครองที่อนุญาตให้บุตรหลานในการใช้บริการอินเตอร์แอคทีฟพูดคุยกับบุตรหลานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบควบคุมเนื้อหาอาจไม่เพียงพอ ผู้เยาว์ที่ใช้บริการอินเตอร์แอคทีฟควรรับทราบปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง

ในกรณีที่เรามีระบบควบคุมเนื้อหาในบริการอินเตอร์แอคทีฟ เราจะแจ้งให้คุณติดต่อกับผู้ควบคุมเนื้อหาหากพบว่ามีข้อกังวลหรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น

มาตรฐานข้อมูล

มาตรฐานข้อมูลเหล่านี้มีผลกับสื่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเรา (แจ้งผ่าน) รวมทั้งบริการอินเตอร์แอคทีฟที่เกี่ยวข้อง 
คุณจะต้องปฏิบัติตามเจตนาของมาตรฐานต่อไปนี้ รวมทั้งตามเงื่อนไขที่ระบุเป็นลายลักษณํอักษร มาตรฐานนี้มีผลกับข้อมูลที่ส่งผ่านไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด

ข้อมูลที่ส่งผ่านจะต้อง:

 • ถูกต้อง (เป็นข้อเท็จจริง)
 • บ่งชี้ผู้เกี่ยวข้อง (หากเป็นความเห็น)
 • เป็นไปตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร และประเทศต่างๆ ที่ซึ่งพวกเขาทำการโพสต์

ข้อมูลที่ส่งผ่านจะต้องไม่:

 • มีเนื้อหาที่ทำให้บุคคลใดเกิดความเสื่อมเสีย
 • มีข้อมูลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลลามกอนาจาร ก้าวร้าว ทำให้เกิดความเกลียดชังหรือเสื่อมเสีย
 • นำเสนอข้อมูลที่สื่อในทางเพศ
 • ส่งเสริมความรุนแรง
 • ส่งเสริมความไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ ความโน้มเอียงทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลใด
 • เป็นการหลอกลวงบุคคล
 • เป็นการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาข้อตกลงหรือหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • เป็นการข่มข่ม คุกคาม หรือล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวน ทำให้ไม่สะดวก หรือเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจโดยไม่จำเป็น
 • เป็นการล่วงละเมิด รุกล้ำ ทำให้อับอาย ทำให้เกิดความกลัวหรือรบกวนบุคลใด
 • ใช้เพื่อแอบอ้างบุคคล หรือแสดงตัวตนอันเป็นเท็จหรือแสดงการเชื่อมโยงกับบุคคลใดอันเป็นเท็จ
 • ทำให้เข้าใจว่าเป็นข้อมูลจากเรา ทั้งที่ไม่เป็นความจริง
 • ชี้แนะ ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำอันขัดต่อกฎหมายใด ๆ เช่น (ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสม

การระงับและยกเลิกบริการ

เราอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัยกรณีละเมิดนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา  ในกรณีที่เกิดการละเมิดนโยบายนี้ขึ้น เราอาจต้องดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

หากไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้ของเราจะถือว่าบุคลดังกล่าวละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ ซึ่งอาจทำให้เราต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เพิกถอนสิทธิ์การใช้งานของคุณโดยทันที ชั่วคราวหรือเป็นการถาวร
 • ลบข้อมูลโพสต์หรือสื่อข้อมูลที่คุณอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ของเราทันที ชั่วคราวหรือเป็นการถาวร
 • ส่งคำเตือนให้คุณทราบ
 • ดำเนินคดีกับคุณเพื่อขอการชดเชยค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น (เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือดำเนินคดี) ซึ่งเป็นผลมาจากการล่วงละเมิดดังกล่าว
 • ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับคุณ
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางกฎหมายตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการดำเนินการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้  มาตรการที่แจ้งไว้ในนโยบายนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น เราอาจดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้

เราอาจปรับแก้เนื้อหาในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้ได้ทุกเมื่อจากหน้าเอกสารนี้ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในหน้าเอกสารนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีผลผูกพันทางกฎหมายกับคุณ เงื่อนไขบางประการที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้งานที่สามารถทำได้นี้อาจถูกบอกล้างโดยเงื่อนไขหรือประกาศอื่น ๆ ที่มีเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา