Regulamin

TRW Aftermarket

Niniejszy regulamin korzystania ze strony, dalej zwany Regulamin, określa warunki, na jakich użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do strony internetowej [www.trwaftermarket.com], dalej zwaną Stroną. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Strony oraz osób ją odwiedzających.

Korzystanie ze Strony oznacza, że użytkownik akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie zasady korzystania ze strony, stanowiące uzupełnienie naszych warunków korzystania z witryny, oraz zgadza się ich przestrzegać.

Witryna [www.trwaftermarket.com] jest stroną internetową prowadzoną przez ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, zarejestrowana w Niemczech jako podmiot gospodarczy pod numerem HRB 630206 z siedzibą pod adresem ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy.  Główny adres prowadzenia działalności to - ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy. Numer identyfikacji podatkowej (nr VAT) to DE 145 374 190.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY:

Użytkownik może korzystać ze Strony tylko w celach zgodnych z obowiązującym prawem. Storny nie wolno używać:

 • W żaden sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo albo przepis.
 • W żaden sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy bądź mający niezgodny z prawem lub oszukańczy cel albo skutek.
 • W celu krzywdzenia osób nieletnich w jakikolwiek sposób lub podejmowania takich prób.
 • W celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, używania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z naszymi standardami dotyczącymi zawartości.
 • W celu przekazywania lub umożliwienia wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych i promocyjnych (spamu) bądź wykonannia jakichkolwiek innych działań z tym związanych.
 • W celu świadomego przesyłania wszelkich danych, wysyłania lub przesyłania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, wirusy typu bomba zegarowa, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie spyware, adware lub inne szkodliwe programy bądź podobny kod komputerowy, który wpływa negatywnie na działanie sprzętu lub oprogramowania komputera.

Użytkownik zgadza się ponadto:

 • Nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać jakiejkolwiek treści Strony wbrew postanowieniom naszych warunków korzystania z witryny
 • Nie zakłócać, nie uszkadzać ani nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia do:
 • jakiejkolwiek zawartości Strony;
 • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których przechowywana jest Strona;
 • jakiegokolwiek oprogramowania używanego do udostępniania Strony;
 • jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania posiadanego lub użytkowanego przez jakiekolwiek osoby trzecie.

 

USŁUGI INTERAKTYWNE

Co pewien czas możemy w naszej witrynie udostępniać usługi interaktywne, w tym między innymi:

 • pokoje czatu,
 • fora.

W przypadku udostępniania usługi interaktywnej udostępnimy użytkownikom przejrzyste informacje o typie oferowanej usługi, o tym, czy jest moderowana oraz w jaki sposób (na przykład czy przez człowieka, czy automatycznie).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić możliwe zagrożenia dla użytkowników (a w szczególności dla dzieci) powodowane przez osoby trzecie podczas korzystania z usług interaktywnych udostępnianych w naszej witrynie, a ponadto w każdym przypadku zdecydujemy, czy pożądana będzie moderacja danej usługi (i jakiego typu informacje powinny być moderowane) w świetle tych zagrożeń. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej udostępnianej w naszej witrynie i jednoznacznie wyłączamy swoją odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z użycia jakiejkolwiek interaktywnej usługi przez użytkownika w sposób niezgodny z naszymi standardami dotyczącymi zawartości, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana.

Korzystanie ze wszelkich naszych usług interaktywnych przez osoby niepełnoletnie wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów. Rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z usługi interaktywnej, zalecamy rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa w Internecie, ponieważ moderacja nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami. Osoby niepełnoletnie, które korzystają z jakiejkolwiek usługi interaktywnej, powinny być świadome możliwych zagrożeń.

Jeżeli usługa interaktywna jest moderowana, zazwyczaj zapewnimy sposób kontaktu z moderatorem na wypadek problemów lub trudności.

 

STANDARDY DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI

Niniejsze standardy dotyczące zawartości mają zastosowanie do wszelkich materiałów przesyłanych przez użytkownika do naszej witryny (materiały przesyłane) oraz do wszelkich powiązanych z nimi usług interaktywnych. Użytkownik musi przestrzegać zarówno ducha, jak i litery poniższych standardów. Standardy te mają zastosowanie do wszystkich części materiałów przesyłanych oraz ich całości.

Materiały przesyłane muszą:

 • Być prawdziwe (jeżeli przedstawiają fakty).
 • Być szczere (jeżeli przedstawiają opinie).
 • Być zgodne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii oraz każdym kraju, w którym są publikowane.

Materiały przesyłane nie mogą:

 • Zawierać jakichkolwiek materiałów zniesławiających kogokolwiek.
 • Zawierać jakichkolwiek materiałów obscenicznych, obraźliwych, wyrażających nienawiść lub podżegających.
 • Zawierać materiałów o charakterze jednoznacznie erotycznym.
 • Propagować przemocy.
 • Propagować dyskryminacji pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.
 • Naruszać praw autorskich, praw związanych z bazą danych lub znaków handlowych innych osób.
 • Umożliwiać oszukiwania innych osób.
 • Naruszać obowiązków prawnych wobec osób trzecich, na przykład zobowiązań kontraktowych lub do zachowania poufności.
 • Promować jakichkolwiek czynów nielegalnych.
 • Zagrażać, ubliżać ani naruszać prywatności innych osób bądź powodować irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju.
 • Wskazywać na możliwość prześladowania, denerwowania, zawstydzania, niepokojenia lub irytowania innych osób.
 • Być wykorzystywane do podszywania się pod inną osobę, fałszywego przedstawiania tożsamości lub powiązań z inną osobą.
 • Sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeżeli tak nie jest.
 • Wspierać, propagować lub służyć do czynów nielegalnych, takich jak na przykład naruszenie praw autorskich lub nadużywanie komputerów.

 

ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

O zaistnieniu naruszenia przez użytkownika niniejszych zasad dozwolonego użytku naszej witryny zdecydujemy według własnego uznania.  W razie naruszenia niniejszych zasad możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne. 

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad dozwolonego użytku stanowi istotne naruszenie zasad korzystania z usług, zgodnie z którymi użytkownik może korzystać z naszej witryny, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących kroków:

 • Natychmiastowym odebraniem użytkownikowi praw do korzystania z naszej witryny na czas określony lub nieokreślony.
 • Natychmiastowym usunięciem wszelkich wpisów i materiałów przesłanych przez użytkownika do naszej witryny na czas określony lub nieokreślony.
 • Wystosowaniem ostrzeżenia dla użytkownika.
 • Podjęciem kroków prawnych w celu zwrotu wszelkich kosztów na zasadach odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia.
 • Dalszymi krokami prawnymi przeciwko użytkownikowi.
 • Ujawnieniem takich informacji organom ścigania zgodnie z naszym uzasadnionym przekonaniem o konieczności takiego kroku.

Za działania podjęte w reakcji na naruszenia niniejszych zasad dozwolonego użytku nie bierzemy odpowiedzialności.  Sposoby reakcji opisane w niniejszych zasadach nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za uzasadnione.

 

ZMIANY ZASAD DOZWOLONEGO UŻYTKU

Niniejsze zasady dozwolonego użytku możemy zmieniać w dowolnej chwili, wprowadzając zmiany na niniejszej stronie. Oczekuje się, że użytkownik będzie co pewien czas sprawdzać zawartość tej strony, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zmianami, które go obowiązują. Niektóre postanowienia w niniejszych zasadach dozwolonego użytku mogą być zastępowane przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu naszej witryny.

Niniejszy regulamin korzystania ze strony, dalej zwany Regulamin, określa warunki, na jakich użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do strony internetowej [www.trwaftermarket.com], dalej zwaną Stroną. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Strony oraz osób ją odwiedzających.

Korzystanie ze Strony oznacza, że użytkownik akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie zasady korzystania ze strony, stanowiące uzupełnienie naszych warunków korzystania z witryny, oraz zgadza się ich przestrzegać.

Witryna [www.trwaftermarket.com] jest stroną internetową prowadzoną przez ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, zarejestrowana w Niemczech jako podmiot gospodarczy pod numerem HRB 630206 z siedzibą pod adresem ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy.  Główny adres prowadzenia działalności to - ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket, Rudolf-Diesel-Straße 7, 56566 Neuwied, Niemcy. Numer identyfikacji podatkowej (nr VAT) to DE 145 374 190.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY:

Użytkownik może korzystać ze Strony tylko w celach zgodnych z obowiązującym prawem. Storny nie wolno używać:

 • W żaden sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo albo przepis.
 • W żaden sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy bądź mający niezgodny z prawem lub oszukańczy cel albo skutek.
 • W celu krzywdzenia osób nieletnich w jakikolwiek sposób lub podejmowania takich prób.
 • W celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, używania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z naszymi standardami dotyczącymi zawartości.
 • W celu przekazywania lub umożliwienia wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych i promocyjnych (spamu) bądź wykonannia jakichkolwiek innych działań z tym związanych.
 • W celu świadomego przesyłania wszelkich danych, wysyłania lub przesyłania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, wirusy typu bomba zegarowa, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie spyware, adware lub inne szkodliwe programy bądź podobny kod komputerowy, który wpływa negatywnie na działanie sprzętu lub oprogramowania komputera.

Użytkownik zgadza się ponadto:

 • Nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować ani nie odsprzedawać jakiejkolwiek treści Strony wbrew postanowieniom naszych warunków korzystania z witryny
 • Nie zakłócać, nie uszkadzać ani nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia do:
 • jakiejkolwiek zawartości Strony;
 • jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których przechowywana jest Strona;
 • jakiegokolwiek oprogramowania używanego do udostępniania Strony;
 • jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania posiadanego lub użytkowanego przez jakiekolwiek osoby trzecie.

 

USŁUGI INTERAKTYWNE

Co pewien czas możemy w naszej witrynie udostępniać usługi interaktywne, w tym między innymi:

 • pokoje czatu,
 • fora.

W przypadku udostępniania usługi interaktywnej udostępnimy użytkownikom przejrzyste informacje o typie oferowanej usługi, o tym, czy jest moderowana oraz w jaki sposób (na przykład czy przez człowieka, czy automatycznie).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić możliwe zagrożenia dla użytkowników (a w szczególności dla dzieci) powodowane przez osoby trzecie podczas korzystania z usług interaktywnych udostępnianych w naszej witrynie, a ponadto w każdym przypadku zdecydujemy, czy pożądana będzie moderacja danej usługi (i jakiego typu informacje powinny być moderowane) w świetle tych zagrożeń. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej udostępnianej w naszej witrynie i jednoznacznie wyłączamy swoją odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z użycia jakiejkolwiek interaktywnej usługi przez użytkownika w sposób niezgodny z naszymi standardami dotyczącymi zawartości, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana.

Korzystanie ze wszelkich naszych usług interaktywnych przez osoby niepełnoletnie wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów. Rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z usługi interaktywnej, zalecamy rozmowę z dziećmi na temat bezpieczeństwa w Internecie, ponieważ moderacja nie chroni przed wszystkimi zagrożeniami. Osoby niepełnoletnie, które korzystają z jakiejkolwiek usługi interaktywnej, powinny być świadome możliwych zagrożeń.

Jeżeli usługa interaktywna jest moderowana, zazwyczaj zapewnimy sposób kontaktu z moderatorem na wypadek problemów lub trudności.

 

STANDARDY DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI

Niniejsze standardy dotyczące zawartości mają zastosowanie do wszelkich materiałów przesyłanych przez użytkownika do naszej witryny (materiały przesyłane) oraz do wszelkich powiązanych z nimi usług interaktywnych. Użytkownik musi przestrzegać zarówno ducha, jak i litery poniższych standardów. Standardy te mają zastosowanie do wszystkich części materiałów przesyłanych oraz ich całości.

Materiały przesyłane muszą:

 • Być prawdziwe (jeżeli przedstawiają fakty).
 • Być szczere (jeżeli przedstawiają opinie).
 • Być zgodne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii oraz każdym kraju, w którym są publikowane.

Materiały przesyłane nie mogą:

 • Zawierać jakichkolwiek materiałów zniesławiających kogokolwiek.
 • Zawierać jakichkolwiek materiałów obscenicznych, obraźliwych, wyrażających nienawiść lub podżegających.
 • Zawierać materiałów o charakterze jednoznacznie erotycznym.
 • Propagować przemocy.
 • Propagować dyskryminacji pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku.
 • Naruszać praw autorskich, praw związanych z bazą danych lub znaków handlowych innych osób.
 • Umożliwiać oszukiwania innych osób.
 • Naruszać obowiązków prawnych wobec osób trzecich, na przykład zobowiązań kontraktowych lub do zachowania poufności.
 • Promować jakichkolwiek czynów nielegalnych.
 • Zagrażać, ubliżać ani naruszać prywatności innych osób bądź powodować irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju.
 • Wskazywać na możliwość prześladowania, denerwowania, zawstydzania, niepokojenia lub irytowania innych osób.
 • Być wykorzystywane do podszywania się pod inną osobę, fałszywego przedstawiania tożsamości lub powiązań z inną osobą.
 • Sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeżeli tak nie jest.
 • Wspierać, propagować lub służyć do czynów nielegalnych, takich jak na przykład naruszenie praw autorskich lub nadużywanie komputerów.

 

ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE

O zaistnieniu naruszenia przez użytkownika niniejszych zasad dozwolonego użytku naszej witryny zdecydujemy według własnego uznania.  W razie naruszenia niniejszych zasad możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne. 

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad dozwolonego użytku stanowi istotne naruszenie zasad korzystania z usług, zgodnie z którymi użytkownik może korzystać z naszej witryny, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących kroków:

 • Natychmiastowym odebraniem użytkownikowi praw do korzystania z naszej witryny na czas określony lub nieokreślony.
 • Natychmiastowym usunięciem wszelkich wpisów i materiałów przesłanych przez użytkownika do naszej witryny na czas określony lub nieokreślony.
 • Wystosowaniem ostrzeżenia dla użytkownika.
 • Podjęciem kroków prawnych w celu zwrotu wszelkich kosztów na zasadach odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia.
 • Dalszymi krokami prawnymi przeciwko użytkownikowi.
 • Ujawnieniem takich informacji organom ścigania zgodnie z naszym uzasadnionym przekonaniem o konieczności takiego kroku.

Za działania podjęte w reakcji na naruszenia niniejszych zasad dozwolonego użytku nie bierzemy odpowiedzialności.  Sposoby reakcji opisane w niniejszych zasadach nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za uzasadnione.

 

ZMIANY ZASAD DOZWOLONEGO UŻYTKU

Niniejsze zasady dozwolonego użytku możemy zmieniać w dowolnej chwili, wprowadzając zmiany na niniejszej stronie. Oczekuje się, że użytkownik będzie co pewien czas sprawdzać zawartość tej strony, aby zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zmianami, które go obowiązują. Niektóre postanowienia w niniejszych zasadach dozwolonego użytku mogą być zastępowane przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu naszej witryny.