Przetwarzanie danych na stronie internetowej

TRW Aftermarket

Operatorem strony internetowej www.trwaftermarket.com („Strona internetowa”) jest ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket („ZF”, „my” lub „nasza firma”). Jako administrator danych ZF jest zobowiązana do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności określa podstawowe zasady dotyczące przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych uzyskanych od Państwa lub dostarczonych nam przez Państwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi postanowieniami prezentującymi nasze podejście i praktyki stosowane przez nas w odniesieniu do danych osobowych oraz nasz sposób postępowania z nimi.

1.    Jakie informacje zbieramy?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na Państwa temat:

 • informacje dostarczane nam przez Państwa podczas wypełniania formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej, w szczególności w związku z rejestracją w Tech Corner, aktualizacją danych użytkownika Tech Corner lub aktualizacją danych użytkownika EOS. Obejmują one informacje przekazywane podczas rejestracji koniecznej do użytkowania naszej strony internetowej, korzystania z naszych usług, przekazywania materiałów i zamawiania dalszych usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, kod pocztowy, kraj lub preferowany język. Możemy również poprosić Państwa o podanie informacji w związku z Państwa udziałem w sponsorowanym przez nas konkursie lub promocji, kiedy wyrażają Państwo chęć udziału w działaniach marketingowych lub dokonują subskrypcji naszego newslettera, bądź też zgłaszają problem dotyczący naszej strony internetowej.
 • Jeśli kontaktują się Państwo z nami (np. w celu uzyskania informacji lub materiałów bądź przekazania nam pytań lub komentarzy), możemy prowadzić rejestr takiej korespondencji.
 • Możemy także prosić Państwa o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, nie są jednak Państwo zobowiązani do udziału w nich.
 • Informacje na temat transakcji zawieranych przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz realizacji Państwa zamówień.
 • Informacje o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej m.in. dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne, niezależnie do tego, czy informacje te są wymagane dla celów związanych z wystawianiem przez nas faktur czy też dla innych celów, oraz zasoby, do jakich uzyskują Państwo dostęp. 
 • Informacje podawane przez Państwa w związku z Państwa udziałem w promocjach, konkursach lub akcjach rozdawania upominków;

Możemy również zapisać adres IP, którego używają Państwo, aby połączyć się z Internetem. Adres IP to unikalny identyfikator, którym posługują się urządzenia do identyfikacji i komunikacji ze sobą w Internecie.

2.   W jaki sposób korzystamy z uzyskanych od Państwa informacji?

Wykorzystujemy posiadane informacje na Państwa temat, aby:

 • móc prezentować treści na naszej stronie internetowej w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa i Państwa komputera.
 • dostarczyć Państwu informacje, produkty lub usługi, które zamówili Państwo u nas lub które mogą być dla Państwa interesujące, jeśli (zgodnie z ewentualnymi wymogami prawnymi) wyrazili Państwo zgodę na kontakt z naszej strony w tym celu.
 • spełnić nasze obowiązki wynikające z jakichkolwiek łączących nas z Państwem stosunków umownych.
 • umożliwić Państwu korzystanie z interaktywnych funkcji na naszej stronie według Państwa uznania.
 • powiadamiać Państwa o zmianach w naszym serwisie.
 • chronić Państwa przed oszustwami i inną bezprawną działalnością, roszczeniami oraz innymi zobowiązaniami. 

Możemy gromadzić informacje o Państwa komputerze, m.in., w miarę dostępności, informacje o Państwa adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki, dla potrzeb zarządzania systemem oraz w innych celach określonych w naszej Polityce prywatności (patrz pkt. 4 poniżej) i Polityce plików cookie.

Możemy także, za Państwa uprzednią zgodą (jeśli jest wymagana), wykorzystywać Państwa dane lub zezwolić wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych w celu dostarczenia Państwu informacji o ewentualnie interesujących Państwa towarach i usługach oraz kontaktować się z Państwem lub umożliwić takim osobom trzecim kontakt z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

Jeśli należą już Państwo do grona naszych klientów, będziemy kontaktować się z Państwem tylko drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną lub smsem), przekazując informacje o towarach i usługach podobnych do tych, które wcześniej Państwo zakupili (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa).

Jeśli są Państwo nowym klientem i jeśli zezwalamy wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych, będziemy (ew. ww. osoby trzecie będą) kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną tylko wówczas, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy korzystali z Państwa danych w ten sposób ani przekazywali Państwa dane osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki umieszczonej w formularzu, poprzez który zbieramy Państwa dane.

3.   Zgoda

W zakresie, w jakim gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, przekażemy Państwu odnośną informację w innym dokumencie niż niniejsza Polityka prywatności i uzyskamy Państwa odrębną zgodę.

4.   Pliki cookie i podobne technologie

4.1               Zastosowanie plików cookie na naszej stronie internetowej

Używamy plików cookie do zbierania informacji o Państwa preferencjach jako użytkowników Internetu. Pliki cookie to niewielkie porcje informacji wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej, które umożliwiają serwerowi jednoznaczną identyfikację przeglądarki na każdej stronie. Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie w celu zapisywania informacji o Państwa preferencjach jako użytkowników Internetu, dzięki czemu możemy udoskonalać naszą stronę internetową z uwzględnieniem Państwa zainteresowań.

Pliki cookie pomagają nam udoskonalać naszą stronę internetową i świadczyć jeszcze lepsze i bardziej zindywidualizowane usługi. Dzięki nim możemy:

 • oszacować liczbę naszych odbiorców i model użytkowania przez nich serwisu.
 • gromadzić informacje na temat Państwa preferencji, co pozwala nam odpowiednio dostosować naszą stronę internetową do Państwa osobistych zainteresowań.
 • przyspieszyć Państwa operacje wyszukiwania.
 • stwierdzić, kiedy powracają Państwo na naszą stronę.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką plików cookie [https://www.trwaftermarket.com/pl/legal/polityka-plikow-cookie/].

Obecne wersje przeglądarek internetowych dają możliwość lepszej kontroli użytkownika nad umieszczeniem i okresem przechowywania naszych plików cookie oraz plików cookie osób trzecich. Chcąc uzyskać więcej informacji na temat dostępnych dla Państwa opcji zarządzania plikami cookie, można wyszukać „pliki cookie” w menu „Pomoc” swojej przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.  Instrukcja postępowania w takim przypadku i dalsze informacje na temat plików cookie są także dostępne na stronie: www.allaboutcookies.org. Jeśli jednak postanowią Państwo zrezygnować z obsługi plików cookie w swojej przeglądarce, może okazać się, że nie będą mogli Państwo wykonać pewnych czynności na naszej stronie internetowej lub prawidłowo uzyskać dostępu do niektórych jej części. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach, w tym także możliwości rezygnacji ze stosowania plików cookie, zapraszamy do odwiedzenia stron:  http://youronlinechoices.eu/

4.2              Zastosowanie sygnałów nawigacyjnych (web beacons)

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać elektroniczne obrazy określane jako sygnały nawigacyjne (czasem także jako czyste pliki gif), które pozwalają określić liczbę użytkowników odwiedzających dane strony lub przeglądających nasze newslettery. Sygnały nawigacyjne zbierają informacje tylko w ograniczonym zakresie, takie jak numer pliku cookie, czas i datę wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnał nawigacyjny. Sygnały te nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację danej osoby i są wykorzystywane wyłącznie do śledzenia efektywności danej kampanii.

4.3              Google Analytics

For information about our usage of Google Analytics please visit our Cookie Policy page.

4.4              Further Performance/ Analytics Tools

Being part of ZF Aftermarket, we use technologies Piwik PRO GmbH (https://piwik.pro/privacy/) to collect and store data about your use of the TRW Aftermarket Website for the purposes of optimization of the ZF Aftermarket Websites services and marketing. For more information please visit https://aftermarket.zf.com/go/en/aftermarket-portal/legal-information/cookies/.

5.   Gdzie przechowujemy Państwa dane i komu możemy je ujawnić?

Przechowujemy Państwa dane osobowe na naszych serwerach w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym członkom naszej grupy, jeśli jest to konieczne, np. dla potrzeb obsługi zamówienia.  Korzystamy także z usług zewnętrznej agencji marketingowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która jest podmiotem przetwarzającym te dane w naszym imieniu i na nasze zlecenie i nie może ich wykorzystywać do własnych celów.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będziemy zobowiązani do ich ujawnienia lub udostępnienia w celu wykonania jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub spełnienia obowiązków ustawowych bądź ochrony lub wykonania praw, ochrony mienia lub dochodzenia odnośnych roszczeń bądź też zapewnienia bezpieczeństwa TRW Ausrüstung GmbH, naszych klientów lub innych podmiotów. Wiąże się to z wymianą informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami dla potrzeb ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

6.   Przekazywanie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Ze względu na fakt, że jesteśmy przedsiębiorstwem działającym w skali międzynarodowej, dane, które od Państwa uzyskujemy, mogą być przekazywane do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i przechowywane w takim miejscu. Mogą one być także przetwarzane przez personel spoza EOG. Taki personel może być zaangażowany m.in. w realizację Państwa zamówienia, przetwarzanie informacji dotyczących Państwa płatności oraz świadczenie usług wsparcia (przede wszystkim zależnie od regionu, w którym złożone zostało Państwa zamówienie). Przepisy o ochronie danych obowiązujące w krajach nienależących do EOG mogą gwarantować mniejszą ochronę niż regulacje prawne obowiązujące w kraju, w którym Państwo zamieszkują. Niemniej jednak, podejmując czynności związane z przekazywaniem takich danych, zapewniamy ich realizację zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, np. poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych w krajach trzecich.

Podejmiemy wszelkie zasadnie konieczne kroki w celu zapewnienia bezpiecznego postępowania z Państwa danymi zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

7.   Nasze materiały marketingowe dla Państwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w razie konieczności, za Państwa uprzednią zgodą, możemy korzystać z informacji przekazywanych nam przez Państwa na naszej stronie internetowej dla celów bezpośredniego marketingu elektronicznego (np. otrzymywania naszych newsletterów lub innych informacji, które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować).

Mogą Państwo wykonać przysługujące Państwu prawo do odmowy zgody na takie przetwarzanie danych, zaznaczając odpowiednie rubryki w formularzach używanych przez nas do zbierania danych. Mogą Państwo również skorzystać z tego prawa w każdej chwili, pisząc do nas na adres: [aftermarket.pl@zf.com].

8.  Przysługujące Państwu prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskania wglądu w przechowywane informacje na Państwa temat. Jeśli chcieliby Państwo z niego skorzystać, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: [aftermarket.pl@zf.com]. Możemy zażądać od Państwa potwierdzenia Państwa tożsamości w celu przekazania kopii przechowywanych przez nas informacji. Dołożymy starań, aby podjąć odnośne działania w odpowiednim czasie, w każdym przypadku, z zachowaniem wszelkich ustawowo określonych terminów.

Niniejszym informujemy, że w pewnych okolicznościach możemy odmówić dostępu do Państwa informacji, jeśli jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi organowi nadzoru.

9.   Aktualizacja Państwa danych

Jeśli mają Państwo status zarejestrowanego użytkownika naszej strony, mogą Państwo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy, poprzez swoje konto w celu ich weryfikacji, poprawienia, zmiany lub usunięcia nieprawidłowych informacji.  Mają Państwo obowiązek podania prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji, które znajdą się na Państwa koncie, oraz ich bieżącej aktualizacji. Mogą Państwo także zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, kontaktując się z nami przy użyciu informacji kontaktowych podanych poniżej (patrz pkt. ‎14).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie przez nas lub osoby trzecie newsletterów, informacji reklamowych lub innych informacji podczas rejestracji na niniejszej stronie, a później jednak zmienili zdanie, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania, przestrzegając procedury rezygnacji opisanej w tej korespondencji.

10.             Linki do innych stron internetowych i wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Korzystając z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że ww. strony internetowe mają swoje własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.  Proszę zapoznać się z postanowieniami tych polityk przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych.

W przypadku przycisku „Lubię to!” portalu Facebook, należy pamiętać, że wtyczka ta może wykorzystywać pliki cookie, które pozwalają Państwu udostępniać na portalu Facebook informacje o działaniach podjętych przez Państwa na danej stronie internetowej. Nie mamy wpływu na takie pliki cookie. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi politykami prywatności [ https://www.facebook.com/help/206635839404055?helpref=search&sr=5&query=Like%20]  aby dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonują dane pliki cookie.

11.               Jak zabezpieczone są Państwa dane?

TRW stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy przepisów prawa w celu ochrony Państwa danych zgodnie z aktualnymi, ogólnie przyjętymi standardami technologicznymi, w szczególności w celu ochrony danych przed ich utratą, sfałszowaniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie.

Niestety przekazywanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazanych do naszej strony internetowej, jakikolwiek przesył danych odbywa się na Państwa ryzyko. Z chwilą otrzymania przez nas informacji od Państwa zastosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, starając się uniemożliwić do nich dostęp nieupoważnionym osobom trzecim.

12.              Zmiany Polityki prywatności

W razie jakichkolwiek zmian postanowień naszej Polityki prywatności, umieścimy jej zaktualizowaną wersję na niniejszej stronie. Regularne odwiedzanie niniejszej strony zapewni Państwu bieżącą wiedzę na temat rodzaju gromadzonych przez nas informacji, sposobu ich wykorzystywania przez nas oraz ewentualnie okoliczności, w jakich udostępnimy je innym podmiotom.

13.              Jak skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych?

Jeśli kiedykolwiek chcieliby Państwo skontaktować się z nami z zamiarem przedstawienia nam swojego stanowiska na temat stosowanych praktyk dotyczących zachowania prywatności lub zadania pytania dotyczącego Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres: dataprotection@zf.com.

Operatorem strony internetowej www.trwaftermarket.com („Strona internetowa”) jest ZF Friedrichshafen AG, ZF Aftermarket („ZF”, „my” lub „nasza firma”). Jako administrator danych ZF jest zobowiązana do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności określa podstawowe zasady dotyczące przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych uzyskanych od Państwa lub dostarczonych nam przez Państwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi postanowieniami prezentującymi nasze podejście i praktyki stosowane przez nas w odniesieniu do danych osobowych oraz nasz sposób postępowania z nimi.

1.    Jakie informacje zbieramy?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane na Państwa temat:

 • informacje dostarczane nam przez Państwa podczas wypełniania formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej, w szczególności w związku z rejestracją w Tech Corner, aktualizacją danych użytkownika Tech Corner lub aktualizacją danych użytkownika EOS. Obejmują one informacje przekazywane podczas rejestracji koniecznej do użytkowania naszej strony internetowej, korzystania z naszych usług, przekazywania materiałów i zamawiania dalszych usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko, kod pocztowy, kraj lub preferowany język. Możemy również poprosić Państwa o podanie informacji w związku z Państwa udziałem w sponsorowanym przez nas konkursie lub promocji, kiedy wyrażają Państwo chęć udziału w działaniach marketingowych lub dokonują subskrypcji naszego newslettera, bądź też zgłaszają problem dotyczący naszej strony internetowej.
 • Jeśli kontaktują się Państwo z nami (np. w celu uzyskania informacji lub materiałów bądź przekazania nam pytań lub komentarzy), możemy prowadzić rejestr takiej korespondencji.
 • Możemy także prosić Państwa o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, nie są jednak Państwo zobowiązani do udziału w nich.
 • Informacje na temat transakcji zawieranych przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz realizacji Państwa zamówień.
 • Informacje o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej m.in. dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane komunikacyjne, niezależnie do tego, czy informacje te są wymagane dla celów związanych z wystawianiem przez nas faktur czy też dla innych celów, oraz zasoby, do jakich uzyskują Państwo dostęp. 
 • Informacje podawane przez Państwa w związku z Państwa udziałem w promocjach, konkursach lub akcjach rozdawania upominków;

Możemy również zapisać adres IP, którego używają Państwo, aby połączyć się z Internetem. Adres IP to unikalny identyfikator, którym posługują się urządzenia do identyfikacji i komunikacji ze sobą w Internecie.

2.   W jaki sposób korzystamy z uzyskanych od Państwa informacji?

Wykorzystujemy posiadane informacje na Państwa temat, aby:

 • móc prezentować treści na naszej stronie internetowej w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa i Państwa komputera.
 • dostarczyć Państwu informacje, produkty lub usługi, które zamówili Państwo u nas lub które mogą być dla Państwa interesujące, jeśli (zgodnie z ewentualnymi wymogami prawnymi) wyrazili Państwo zgodę na kontakt z naszej strony w tym celu.
 • spełnić nasze obowiązki wynikające z jakichkolwiek łączących nas z Państwem stosunków umownych.
 • umożliwić Państwu korzystanie z interaktywnych funkcji na naszej stronie według Państwa uznania.
 • powiadamiać Państwa o zmianach w naszym serwisie.
 • chronić Państwa przed oszustwami i inną bezprawną działalnością, roszczeniami oraz innymi zobowiązaniami. 

Możemy gromadzić informacje o Państwa komputerze, m.in., w miarę dostępności, informacje o Państwa adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki, dla potrzeb zarządzania systemem oraz w innych celach określonych w naszej Polityce prywatności (patrz pkt. 4 poniżej) i Polityce plików cookie.

Możemy także, za Państwa uprzednią zgodą (jeśli jest wymagana), wykorzystywać Państwa dane lub zezwolić wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych w celu dostarczenia Państwu informacji o ewentualnie interesujących Państwa towarach i usługach oraz kontaktować się z Państwem lub umożliwić takim osobom trzecim kontakt z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

Jeśli należą już Państwo do grona naszych klientów, będziemy kontaktować się z Państwem tylko drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną lub smsem), przekazując informacje o towarach i usługach podobnych do tych, które wcześniej Państwo zakupili (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa).

Jeśli są Państwo nowym klientem i jeśli zezwalamy wybranym osobom trzecim na korzystanie z Państwa danych, będziemy (ew. ww. osoby trzecie będą) kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną tylko wówczas, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy korzystali z Państwa danych w ten sposób ani przekazywali Państwa dane osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki umieszczonej w formularzu, poprzez który zbieramy Państwa dane.

3.   Zgoda

W zakresie, w jakim gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, przekażemy Państwu odnośną informację w innym dokumencie niż niniejsza Polityka prywatności i uzyskamy Państwa odrębną zgodę.

4.   Pliki cookie i podobne technologie

4.1               Zastosowanie plików cookie na naszej stronie internetowej

Używamy plików cookie do zbierania informacji o Państwa preferencjach jako użytkowników Internetu. Pliki cookie to niewielkie porcje informacji wysyłane przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej, które umożliwiają serwerowi jednoznaczną identyfikację przeglądarki na każdej stronie. Nasze strony internetowe korzystają z plików cookie w celu zapisywania informacji o Państwa preferencjach jako użytkowników Internetu, dzięki czemu możemy udoskonalać naszą stronę internetową z uwzględnieniem Państwa zainteresowań.

Pliki cookie pomagają nam udoskonalać naszą stronę internetową i świadczyć jeszcze lepsze i bardziej zindywidualizowane usługi. Dzięki nim możemy:

 • oszacować liczbę naszych odbiorców i model użytkowania przez nich serwisu.
 • gromadzić informacje na temat Państwa preferencji, co pozwala nam odpowiednio dostosować naszą stronę internetową do Państwa osobistych zainteresowań.
 • przyspieszyć Państwa operacje wyszukiwania.
 • stwierdzić, kiedy powracają Państwo na naszą stronę.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką plików cookie [https://www.trwaftermarket.com/pl/legal/polityka-plikow-cookie/].

Obecne wersje przeglądarek internetowych dają możliwość lepszej kontroli użytkownika nad umieszczeniem i okresem przechowywania naszych plików cookie oraz plików cookie osób trzecich. Chcąc uzyskać więcej informacji na temat dostępnych dla Państwa opcji zarządzania plikami cookie, można wyszukać „pliki cookie” w menu „Pomoc” swojej przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.  Instrukcja postępowania w takim przypadku i dalsze informacje na temat plików cookie są także dostępne na stronie: www.allaboutcookies.org. Jeśli jednak postanowią Państwo zrezygnować z obsługi plików cookie w swojej przeglądarce, może okazać się, że nie będą mogli Państwo wykonać pewnych czynności na naszej stronie internetowej lub prawidłowo uzyskać dostępu do niektórych jej części. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach, w tym także możliwości rezygnacji ze stosowania plików cookie, zapraszamy do odwiedzenia stron:  http://youronlinechoices.eu/

4.2              Zastosowanie sygnałów nawigacyjnych (web beacons)

Niektóre z naszych stron internetowych mogą zawierać elektroniczne obrazy określane jako sygnały nawigacyjne (czasem także jako czyste pliki gif), które pozwalają określić liczbę użytkowników odwiedzających dane strony lub przeglądających nasze newslettery. Sygnały nawigacyjne zbierają informacje tylko w ograniczonym zakresie, takie jak numer pliku cookie, czas i datę wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnał nawigacyjny. Sygnały te nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację danej osoby i są wykorzystywane wyłącznie do śledzenia efektywności danej kampanii.

4.3              Google Analytics

For information about our usage of Google Analytics please visit our Cookie Policy page.

4.4              Further Performance/ Analytics Tools

Being part of ZF Aftermarket, we use technologies Piwik PRO GmbH (https://piwik.pro/privacy/) to collect and store data about your use of the TRW Aftermarket Website for the purposes of optimization of the ZF Aftermarket Websites services and marketing. For more information please visit https://aftermarket.zf.com/go/en/aftermarket-portal/legal-information/cookies/.

5.   Gdzie przechowujemy Państwa dane i komu możemy je ujawnić?

Przechowujemy Państwa dane osobowe na naszych serwerach w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym członkom naszej grupy, jeśli jest to konieczne, np. dla potrzeb obsługi zamówienia.  Korzystamy także z usług zewnętrznej agencji marketingowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która jest podmiotem przetwarzającym te dane w naszym imieniu i na nasze zlecenie i nie może ich wykorzystywać do własnych celów.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli będziemy zobowiązani do ich ujawnienia lub udostępnienia w celu wykonania jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub spełnienia obowiązków ustawowych bądź ochrony lub wykonania praw, ochrony mienia lub dochodzenia odnośnych roszczeń bądź też zapewnienia bezpieczeństwa TRW Ausrüstung GmbH, naszych klientów lub innych podmiotów. Wiąże się to z wymianą informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami dla potrzeb ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

6.   Przekazywanie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Ze względu na fakt, że jesteśmy przedsiębiorstwem działającym w skali międzynarodowej, dane, które od Państwa uzyskujemy, mogą być przekazywane do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) i przechowywane w takim miejscu. Mogą one być także przetwarzane przez personel spoza EOG. Taki personel może być zaangażowany m.in. w realizację Państwa zamówienia, przetwarzanie informacji dotyczących Państwa płatności oraz świadczenie usług wsparcia (przede wszystkim zależnie od regionu, w którym złożone zostało Państwa zamówienie). Przepisy o ochronie danych obowiązujące w krajach nienależących do EOG mogą gwarantować mniejszą ochronę niż regulacje prawne obowiązujące w kraju, w którym Państwo zamieszkują. Niemniej jednak, podejmując czynności związane z przekazywaniem takich danych, zapewniamy ich realizację zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, np. poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako gwarantujących odpowiedni poziom ochrony danych w krajach trzecich.

Podejmiemy wszelkie zasadnie konieczne kroki w celu zapewnienia bezpiecznego postępowania z Państwa danymi zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

7.   Nasze materiały marketingowe dla Państwa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w razie konieczności, za Państwa uprzednią zgodą, możemy korzystać z informacji przekazywanych nam przez Państwa na naszej stronie internetowej dla celów bezpośredniego marketingu elektronicznego (np. otrzymywania naszych newsletterów lub innych informacji, które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować).

Mogą Państwo wykonać przysługujące Państwu prawo do odmowy zgody na takie przetwarzanie danych, zaznaczając odpowiednie rubryki w formularzach używanych przez nas do zbierania danych. Mogą Państwo również skorzystać z tego prawa w każdej chwili, pisząc do nas na adres: [aftermarket.pl@zf.com].

8.  Przysługujące Państwu prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskania wglądu w przechowywane informacje na Państwa temat. Jeśli chcieliby Państwo z niego skorzystać, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: [aftermarket.pl@zf.com]. Możemy zażądać od Państwa potwierdzenia Państwa tożsamości w celu przekazania kopii przechowywanych przez nas informacji. Dołożymy starań, aby podjąć odnośne działania w odpowiednim czasie, w każdym przypadku, z zachowaniem wszelkich ustawowo określonych terminów.

Niniejszym informujemy, że w pewnych okolicznościach możemy odmówić dostępu do Państwa informacji, jeśli jesteśmy do tego uprawnieni zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi organowi nadzoru.

9.   Aktualizacja Państwa danych

Jeśli mają Państwo status zarejestrowanego użytkownika naszej strony, mogą Państwo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy, poprzez swoje konto w celu ich weryfikacji, poprawienia, zmiany lub usunięcia nieprawidłowych informacji.  Mają Państwo obowiązek podania prawdziwych, dokładnych i kompletnych informacji, które znajdą się na Państwa koncie, oraz ich bieżącej aktualizacji. Mogą Państwo także zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, kontaktując się z nami przy użyciu informacji kontaktowych podanych poniżej (patrz pkt. ‎14).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie przez nas lub osoby trzecie newsletterów, informacji reklamowych lub innych informacji podczas rejestracji na niniejszej stronie, a później jednak zmienili zdanie, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania, przestrzegając procedury rezygnacji opisanej w tej korespondencji.

10.             Linki do innych stron internetowych i wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Korzystając z linku do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że ww. strony internetowe mają swoje własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.  Proszę zapoznać się z postanowieniami tych polityk przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych.

W przypadku przycisku „Lubię to!” portalu Facebook, należy pamiętać, że wtyczka ta może wykorzystywać pliki cookie, które pozwalają Państwu udostępniać na portalu Facebook informacje o działaniach podjętych przez Państwa na danej stronie internetowej. Nie mamy wpływu na takie pliki cookie. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi politykami prywatności [ https://www.facebook.com/help/206635839404055?helpref=search&sr=5&query=Like%20]  aby dowiedzieć się, w jaki sposób funkcjonują dane pliki cookie.

11.               Jak zabezpieczone są Państwa dane?

TRW stosuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy przepisów prawa w celu ochrony Państwa danych zgodnie z aktualnymi, ogólnie przyjętymi standardami technologicznymi, w szczególności w celu ochrony danych przed ich utratą, sfałszowaniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie.

Niestety przekazywanie informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczne. Choć dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przekazanych do naszej strony internetowej, jakikolwiek przesył danych odbywa się na Państwa ryzyko. Z chwilą otrzymania przez nas informacji od Państwa zastosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, starając się uniemożliwić do nich dostęp nieupoważnionym osobom trzecim.

12.              Zmiany Polityki prywatności

W razie jakichkolwiek zmian postanowień naszej Polityki prywatności, umieścimy jej zaktualizowaną wersję na niniejszej stronie. Regularne odwiedzanie niniejszej strony zapewni Państwu bieżącą wiedzę na temat rodzaju gromadzonych przez nas informacji, sposobu ich wykorzystywania przez nas oraz ewentualnie okoliczności, w jakich udostępnimy je innym podmiotom.

13.              Jak skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych?

Jeśli kiedykolwiek chcieliby Państwo skontaktować się z nami z zamiarem przedstawienia nam swojego stanowiska na temat stosowanych praktyk dotyczących zachowania prywatności lub zadania pytania dotyczącego Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres: dataprotection@zf.com.